Spaļu ielas pārbūve | REM PRO

Spaļu ielas pārbūve


Tips : Būvniecība
Objekts : Spaļu iela
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2018
Projekts pabeigts : 2019

Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”)