careers bg
Projektējam nākotni
REM PRO

Karjera
REM PRO

advantages

kas mēs esam

Mūsu priekšrocības
Atklājiet savu potenciālu ar REM PRO. Gaidām radošus un iniciatīvas bagātus cilvēkus. Pie mums valda draudzīga atmosfēra un savstarpēja cieņa. Mēs lepojamies ar savu darbu un darām to ar visu atbildību un ieliekam tajā dvēseli. Tevi gaida saliedēts kolektīvs, aizraujošs darbs īstu profesionāļu komandā un iespējas sevi realizēt.
01
Augļu dienas
Augļu dienas
Vairākas reizes mēnesī rūpējamies par to, lai visi darbinieki saņemtu vitamīnu devu no sezonas augļiem un ogām
02
Pabalsti
Pabalsti
Mūsu darbinieki saņem dažādus atvieglojumus gan priecīgos notikumos, gan pabalstus skumjos brīžos
03
Pasākumi
Pasākumi
Mēs ne tikai smagi strādājam, bet arī kopā lieliski atpūšamies dažādos korporatīvajos pasākumos
04
Darbinieku apmācība
Darbinieku apmācība
Zinoši darbinieki ir konkurētspējīgi darbinieki
05
Dāvanas
Dāvanas
Mēs atceramies svarīgus datumus un vienmēr apsveicam darbiniekus svētkos un ar nozīmīgiem notikumiem
06
Motivācija
Motivācija
Pastāv piemaksu sistēma par labiem darba rezultātiem
01
Augļu dienas
Augļu dienas
Vairākas reizes mēnesī rūpējamies par to, lai visi darbinieki saņemtu vitamīnu devu no sezonas augļiem un ogām
02
Pabalsti
Pabalsti
Mūsu darbinieki saņem dažādus atvieglojumus gan priecīgos notikumos, gan pabalstus skumjos brīžos
03
Pasākumi
Pasākumi
Mēs ne tikai smagi strādājam, bet arī kopā lieliski atpūšamies dažādos korporatīvajos pasākumos
04
Darbinieku apmācība
Darbinieku apmācība
Zinoši darbinieki ir konkurētspējīgi darbinieki
05
Dāvanas
Dāvanas
Mēs atceramies svarīgus datumus un vienmēr apsveicam darbiniekus svētkos un ar nozīmīgiem notikumiem
06
Motivācija
Motivācija
Pastāv piemaksu sistēma par labiem darba rezultātiem

Atvērtās pozīcijas

01

Juristam

Galvenie darba pienākumi:
 • Sniegt uzņēmumam atbalstu juridisku jautājumu risināšanā
 • Nodrošināt kompānijas un tās saistīto uzņēmumu darbību, pārraudzīt to juridiskās lietas
 • Izstrādāt korporatīvos un cita veida juridiskos dokumentus, līgumus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem
 • Pārstāvēt uzņēmuma intereses pašvaldību iestādēs, komercuzņēmumos un citās organizācijās
 • Sadarboties ar dažāda veida juridisko pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot uzņēmuma intereses
Mēs novērtēsim:
 • Augstāko izglītību tiesību zinātnēs
 • Vismaz 3 gadu profesionālo darba pieredzi jurista amatā
 • Vēlama izpratne par projektēšanas un būvniecības procesiem
 • Spēju veikt vienlaicīgi vairākus uzdevumus, ievērot termiņus
 • Prasmi laicīgi saredzēt problēmsituāciju, rast risinājumus
 • Teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes
 • Lieliskas zināšanas darbā ar MS Office programmām
 • Teicamas latviešu, krievu, labas angļu valodas zināšanas
Mēs piedāvājam:
 • Profesionālu darba vidi un kolēģu atbalstu
 • Ērtu darba vietu Rīgas vai Daugavpils birojā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 2000 EUR bruto
 • Visas sociālās garantijas
02

Jurista palīgam

Galvenie darba pienākumi:
 • Orientēties juridisku jautājumu risināšanā
 • Pārzināt LR normatīvos aktus un tiesvedības procesus
 • Patstāvīgi sagatavot un noformēt lietvedības un dažādus juridiskus dokumentus (līgumus, vienošanās, pretenzijas u.c.)
 • Sniegt atbalstu kolēģiem juridisku jautājumu risināšanā
 • Precīzi, ātri un kvalitatīvi izpildīt uzdotos darbus, patstāvīgi plānot savu darbu
Mēs novērtēsim:
 • Augstāko izglītību jurisprudencē, vari būt pēdējā kursa students
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Vēlama izpratne par projektēšanas un būvniecības procesiem
 • Atbildības sajūtu, precizitāti darbos, proaktivitāti
 • Spēju laicīgi saredzēt un ātri risināt problēmsituācijas
 • Analītisku domāšanu, spēju strādāt komandā un individuāli
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Lieliskas zināšanas darbā ar MS Office programmām
 • Teicamas latviešu, krievu, labas angļu valodas zināšanas
Mēs piedāvājam:
 • Profesionālus kolēģus un stabilu atalgojumu
 • Vērtīgu pieredzi vienā no vadošajiem uzņēmumiem inženierzinātņu un būvniecības vadības jomā
 • Ērtu darba vietu birojā pašā Daugavpils centrā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 1200 EUR bruto
 • Visas sociālās garantijas
03

Projektu vadītāju

Galvenie darba pienākumi:
 • Veikt projektu (projektēšanas sfērā) vadību: projekta strukturizēšana, tā darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošana, koordinēšana un uzraudzība
 • Sekot plāna izpildei un tā realizācijas atbilstībai, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt nepieciešamās korekcijas
 • Sastādīt atskaites, prezentēt rezultātus, veikt projekta dokumentēšanu
 • Izvērtēt projekta idejas, risinājumu pamatojumu, veikt projekta padziļinātu finanšu analīzi
 • Sniegt informāciju inženieriem par projektam svarīgu jautājumu risināšanu, projekta īstenošanas gaitu
 • Organizēt un vadīt projekta sagatavošanu un īstenošanu, komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā
Prasības kandidātiem:
 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība – projektu vadībā, ekonomikā, vadības vai inženierzinātnēs
 • Novērtēsim pieredzi projektu vadībā un to veiksmīgā realizācijā
 • Spēja izveidot un vadīt motivētas komandas darbu
 • Ar lieliskām komunikācijas spējām un prasmi argumentēt
 • Ar spēju saskatīt kopainu un virzīties uz mērķu sasniegšanu
 • Teicamas datorprasmes – MS Office, MS Excel, Auto CAD
 • Teicamas latviešu, krievu un labas angļu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
 • Daudzsološu un apjomīgu projektu realizāciju
 • Stabilu atalgojumu un profesionālu darba vidi
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Visas sociālās garantijas, bonusu sistēmu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 2000 EUR bruto
04

Projektu vadītāja asistentam

Galvenie darba pienākumi:
 • Ņemt dalību starptautisku projektu darbu koordinēšanā, aktīvi piedalīties ārvalstu rīkotajās sanāksmēs
 • Pēc vadības lūguma veikt tulkošanu uz/no latviešu-angļu valodas
 • Sekot projektu gaitai, asistēt un koordinēt projektu vadītāju darbu
 • Spēt saskatīt un sniegt risinājumu problēmsituācijai
 • Būt komunikablam, uz rezultātu vērstam, enerģijas pilnam
 • Ar prasmi patstāvīgi organizēt savu un citu darbu
Prasības kandidātiem:
 • Izpratne par būvniecības nozari, būvprojektu procesiem
 • Lieliskas datorprasmes – MS Office, MS Excel, Auto CAD
 • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas
 • Lietvedības dokumentu noformēšanas prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
 • Stabilu atalgojumu un profesionālu darba vidi
 • Ērtu darba vietu birojā pašā Daugavpils centrā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 900 EUR bruto
 • Visas sociālās garantijas
05

Arhitekts

Galvenie darba pienākumi:
 • Ņemt dalību starptautisku projektu darbu koordinēšanā, aktīvi piedalīties ārvalstu rīkotajās sanāksmēs
 • Pēc vadības lūguma veikt tulkošanu uz/no latviešu-angļu valodas
 • Sekot projektu gaitai, asistēt un koordinēt projektu vadītāju darbu
 • Spēt saskatīt un sniegt risinājumu problēmsituācijai
 • Būt komunikablam, uz rezultātu vērstam, enerģijas pilnam
 • Ar prasmi patstāvīgi organizēt savu un citu darbu
Prasības kandidātiem:
 • Izpratne par būvniecības nozari, būvprojektu procesiem
 • Lieliskas datorprasmes – MS Office, MS Excel, Auto CAD
 • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas
 • Lietvedības dokumentu noformēšanas prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
 • Stabilu atalgojumu un profesionālu darba vidi
 • Ērtu darba vietu birojā pašā Daugavpils centrā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 900 EUR bruto
 • Visas sociālās garantijas
06

Ēku konstrukciju būvinženieris

Galvenie darba pienākumi:
 • Veikt projektu (projektēšanas sfērā) vadību: projekta strukturizēšana, tā darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošana, koordinēšana un uzraudzība
 • Sekot plāna izpildei un tā realizācijas atbilstībai, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt nepieciešamās korekcijas
 • Sastādīt atskaites, prezentēt rezultātus, veikt projekta dokumentēšanu
 • Izvērtēt projekta idejas, risinājumu pamatojumu, veikt projekta padziļinātu finanšu analīzi
 • Sniegt informāciju inženieriem par projektam svarīgu jautājumu risināšanu, projekta īstenošanas gaitu
 • Organizēt un vadīt projekta sagatavošanu un īstenošanu, komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā
Prasības kandidātiem:
 • Darbības jomai atbilstoša augstākā izglītība – projektu vadībā, ekonomikā, vadības vai inženierzinātnēs
 • Novērtēsim pieredzi projektu vadībā un to veiksmīgā realizācijā
 • Spēja izveidot un vadīt motivētas komandas darbu
 • Ar lieliskām komunikācijas spējām un prasmi argumentēt
 • Ar spēju saskatīt kopainu un virzīties uz mērķu sasniegšanu
 • Teicamas datorprasmes – MS Office, MS Excel, Auto CAD
 • Teicamas latviešu, krievu un labas angļu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
 • Daudzsološu un apjomīgu projektu realizāciju
 • Stabilu atalgojumu un profesionālu darba vidi
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Visas sociālās garantijas, bonusu sistēmu
 • Izaugsmes un profesionālās apmācības iespējas
 • Atalgojumu sākot no 2000 EUR bruto
NEATRADĀT PIEMĒROTU VAKANCI?
Sūtiet savu CV uz e-pastu cv@rem.lv un mēs ar Jums sazināsimies, tiklīdz parādīsies Jums piemērota pozīcija!
E-pasts
Tālrunis

PRAKSES STUDENTIEM

Prakse REM PRO ir iespēja iegūt vērtīgu praktisko pieredzi starptautiskā uzņēmumā, kas ir viens no arhitektūras, projektēšanas un būvniecības vadības nozares līderiem Baltijas valstīs.
01
studiju procesā iegūto zināšanu nostiprināšana
studiju procesā iegūto zināšanu nostiprināšana
02
iespēja iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot komandā ar labākajiem speciālistiem
iespēja iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot komandā ar labākajiem speciālistiem
03
dalība starptautiskos projektos
dalība starptautiskos projektos
04
portfolio papildināšana
portfolio papildināšana
05
iespēja iegūt darbu pēc sekmīgas prakses pabeigšanas
iespēja iegūt darbu pēc sekmīgas prakses pabeigšanas
01
studiju procesā iegūto zināšanu nostiprināšana
studiju procesā iegūto zināšanu nostiprināšana
02
iespēja iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot komandā ar labākajiem speciālistiem
iespēja iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot komandā ar labākajiem speciālistiem
03
dalība starptautiskos projektos
dalība starptautiskos projektos
04
portfolio papildināšana
portfolio papildināšana
05
iespēja iegūt darbu pēc sekmīgas prakses pabeigšanas
iespēja iegūt darbu pēc sekmīgas prakses pabeigšanas
stagirovka
Mūsu uzņēmumam ir iespēja sniegt praktisku pieredzi visiem projektēšanas jomas speciālistiem, jo mēs veicam pilnu projektēšanas darbu ciklu. Mēs aicinām praksē topošos inženierus, arhitektus, arhitektu palīgus, ēku projektētājus, kā arī citu jomu jaunos speciālistus. Atklātās prakses vietas tiks publicētas kā vakances mūsu mājaslapā sadaļā "Studentiem".
Sīkāku informāciju par praksi
Riga office
1 /8

offices

How we rest

trip to rezekne 2021
mipim awards 2021
ligo 2020
sports games 2019
new year ball 2019
rafting 2016
new year party 2015
sport games 2014