shutterstock 334813718
Inženiertehniskie pakalpojumi un infrastruktūra
Latvija

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA VALKĀ

Par

shutterstock 1515247 shutterstock 197224175 shutterstock 279356759
shutterstock 1515247
shutterstock 197224175
shutterstock 279356759

Tīras ūdens klātbūtne ir nepieciešamais nosacījums ikviena cilvēka dzīvei. Ūdensapgādei un ūdens attīrīšanai tiek pievērsta liela uzmanība, ūdens sistēmu pilnveidošana ir liels ieguldījums vides aizsardzībā un sabiedrības dzīvē. Mūsu pienākums neierobežojas ar tīras ūdens piegādi gala lietotājam, bet arī nodrošināt nostrādātas ūdens atgriešanos apkārtējā vidē, nekaitējot ekoloģijai.

Tips
Inženiertehniskie pakalpojumi un infrastruktūra
Atrašanās vieta
Latvija
Apgabals
Inženiertehniskās būves
gads
2011