go photo 1640094257603 title
Inženiertehniskie pakalpojumi un infrastruktūra
Latvija

DĪVLĪMEŅU PĀRVADA BŪVNIECĪBA DAUGAVPILĪ

Par

go photo 1640094348483 go photo 1640094281041
go photo 1640094348483
go photo 1640094281041

Projekta ietvaros paredzēta Smiltenes ielas dīvlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī. Tika veikta autoruzraudzības kontrole.
Tehniskajā projektā ietilpa sekojošas komponentes:
-Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas rekonstrukcija;
-Jaunas lietus ūdeņu kanalizācijas būvniecība;
-Esošā ūdensvada un saimniecības kanalizācijas rekonstrukcija.

Sadarbībā ar SIA “BRD projekts”

Tips
Inženiertehniskie pakalpojumi un infrastruktūra
Atrašanās vieta
Latvija
Apgabals
Transporta infrastruktūras objekti
gads
2017