Ražotnes ēka Mendeļejeva ielā | REM PRO

Ražotnes ēka Mendeļejeva ielā


Tips : Būvniecība
Objekts : Ražotnes ēka
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 5879 m2
Projekta sākums : 2018
Projekts pabeigts :

Ražotnes ēka projektēta Daugavpils pilsētas domei piederošā zemesgabalā, kā arī projekta teritorijā saskaņā ar vienošanos starp Daugavpils pilsētas domi un blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem. Tajā iekļautas blakus zemesgabalu daļas, lai nodrošinātu atbilstošu piekļuvi objektam. Blakus teritorijās dominē industriāla apbūve.

Projekta ietvaros teritorijā tiks izveidoti piebraucamie ceļi. Piekļuve ražošanas objektam paredzēta no Mendeļejeva ielas (tiešs pieslēgums) un no Višķu ielas (pieslēgums veidots, paredzot blakus esošo zemesgabalu šķērsošanu). Ģenerālplāna risinājums paredz ērtu piekļuvi ēkai atbilstoši paredzētajam zonējumam, kā arī tiek nodrošināti piemēroti manevru laukumi transportam, autostāvvietas ražotnes darbiniekiem, teritorijas labiekārtojums.