• Projektēšana
  • INOVATĪVI RISINĀJUMI    REM PRO sniedz visu pakalpojumu spektru MEP (mehānisko, elektrisko un ūdensvada) un HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēmu projektēšanā. Šādos pakalpojumos ietilpst projektēšana, testēšana un mūsu inženieru veiktā apsekošana. Tāpat mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu mehāniskajā dizainā atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajām prasībām. Kompānijas pieeja balstās uz sadarbību – mēs nodrošinām sadarbību ar klientiem un citiem partneriem, lai ātri reaģētu uz pēkšņi radušamies problēmām un/vai izmaiņām.
    Būvkonstrukciju projektēšana tas ir vienots sistēmas darbs, kurā ietilpst arhitektūras, konstruktīvie, tehnoloģiskie, inženierzinātniskie, kā arī dizaina risinājumi.
    Drošības sistēmu projektēšana – tā ir apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, izziņošanas, dūmu, ugundzēsības, videonovērošanas, automātikas, piekļuves kontroles sistēmu projektēšana u.c.