• Būvuzraudzība
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI


  VIENS NO JAUNĀKAJIEM VIRZIENIEM ĒKU PROJEKTĒŠANĀ IR TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI VIEGLI ADAPTĒJAMU UN ELASTĪGU ĒKU BŪVNIECĪBA.

  Daži no šī virziena elementiem, piemēram, dabas resursu un materiālu pielietošana, Latvijā ir zināmi jau kopš seniem laikiem. Mūsdienu būvniecībā vairāku gadsimtu pieredze apvienojas ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā rezultātā veidojas tradicionālo un moderno tehnoloģiju līdzsvars.