glavnaya braslas16 riga 4
Būvniecības vadība
Latvija

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Par

braslas16 riga 8 braslas16 riga 11
braslas16 riga 8
braslas16 riga 11

SIA “REM PRO” specialisti veica būvuzraudzības darbus “Rīgas Tehniska koledža” mācību ēkai Rīgā. Būvdarbi tika veikti projekta ietvaros, un šīs projekta mērķis bija – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekrtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Tips
Būvniecības vadība
Atrašanās vieta
Latvija
Apgabals
Izglītības iestādes
gads
2015