gl shutterstock 46378768
Būvniecības vadība
Latvija

DZELZCEĻA REKONSTRUKCIJA

Par

shutterstock 46378771 shutterstock 276033449
shutterstock 46378771
shutterstock 276033449

SIA “REM PRO” būvuzraudzības specālisti veica būvuzraudzību dzelzceļa sliežu ceļa izbūvei objektā “Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Valņu ielas krustojumam) rekonstrukcija Daugavpilī” gājēju tuneļa izbūves laikā. Pirms rekonstrukcijas šajā ielas posmā zem dzelzceļa sliedēm vienmēr bija apgrūtināta kustība gājējiem un riteņbraucējiem, jo ietves zem dzelzceļa sliedēm vienkārši nebija. Tas apdraudēja cilvēku drošību, jo satiksme šajā ielas posmā ir intensīva. Pateicoties realizētajam projektam Vidzemes ielā, radās iespēja izbūvēt pirmo Daugavpilī tuneli zem dzelzceļa sliedēm.

Tips
Būvniecības vadība
Atrašanās vieta
Latvija
Apgabals
Transporta infrastruktūras objekti
gads
2015