Ziņas | REM PRO
 • Par mums
 • 2017.gada 24.novembrī SIA “REM PRO” ir noslēgusi līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanu.

  Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.


  2015.gada septembrī SIA “REM PRO” kā viens no partneriem ir noslēgusi līgumu Nr. 680447 — MODER — H2020-EeB-2014-2015/H2020-EeB-2015 ar Eiropas Savienību, ko pārstāv Eiropas Komisija par projekta “Inovatīvu dizaina rīku mobilizācija ēku renovācijai/rekonstrukcijai rajonu līmenī” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Projekta uzdevums – pieredzes līmeņa paaugstināšana inženierijas uzņēmumiem, enerģijas jomas vadītājiem un konsultantiem ar mērķi atbalstīt ēku renovācijas/rekonstrukcijas darbus pašvaldības un privātā sektorā Eiropas un globālajā līmenī. Projekta realizācijas procesā tiks izstrādāti, demonstrēti un mobilizēti projektēšanas līdzekļi, procesi un uzņēmējdarbības modeļi, kas ir saistīti ar ēku un rajonu renovāciju/rekonstrukciju.

   


   


   


  SIA “REM PRO” ir noslēgusi 2015.gada 09.jūlija līgumu Nr.L-ĀTA-15-3047 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „SIA „REM PRO” individuālo vizīšu ārējā mārketinga aktivitātes 2015.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


  SIA “REM PRO” 2015.gada 27.jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2967 ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “SIA “REM PRO” dalība starptautiskajā izstādē “MIPIM – 2015″ Francijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


  SIA “REM PRO” ir noslēgusi 23.07.2014. līgumu Nr.L-ĀTA-14-2275 ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “SIA “REM PRO” dalība starptautiskajā izstādē “Mosbuild-2014″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


  SIA “REM PRO” 2013.gadā sadarbībā ar Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociāciju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru paaugstināja darbinieku kvalifikāciju projekta līguma Nr.L-APA-10-0018 ietvaros.

   


  SIA “REM PRO” ir noslēgusi 02.06.2014. līgumu Nr.L-ĀTA-14-2148 ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “SIA “REM PRO” dalība starptautiskajā izstādē “MIPIM – 2014″ Francijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


  Mūsu Rīgas biroja adrese ir mainījusies, vairāk informācijas izvēlnē “KONTAKTI”!


  SIA “REM PRO” ir noslēgusi 19.06.2013. līgumu Nr.L-ĀTA-13-1512 ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “SIA “REM PRO” dalība starptautiskajā izstādē “MIPIM – 2013″ Francijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


   

  PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

   

  2013.g.16. janvārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „ Vides investīciju fonds” un SIA “REM PRO” tika parakstīts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēta projekta Nr. KPFI-15.1/93 īstenošanu. Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “REM PRO” piederošā ēkā 18. Novembra ielā 37A, Daugavpilī atbilstoši energoefektivitātes un ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām un atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” pabeigts 2013.gadā.

  Projekta laikā tika īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes:

  1. Energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšana, kas ietver: Ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā – ražošanas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas un vienkāršotās renovācijas darbu, kā arī iekārtu un sistēmu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai nodrošināšana, kas ietver:

  • ārsienu siltināšana;
  • cokola siltināšana, lietus apmales izbūve;
  • esošā jumta demontāža, jaunas jumta konstrukcijas izbūve ar jaunu segumu, jumta siltināšana;
  • veco logu un ārdurvju nomaiņa ar selektīvā stikla pakešu logu blokiem un ārdurvīm, logu uzstādīšana siltinājuma zonā;
  • grīdas siltināšanu;
  • piespiedu ventilācijas izbūve ar rekuperācijas sistēmu;
  • energoefektīvu apkures radiatoru uzstādīšana ar termoregulatoriem un pieslēgšana apkures sistēmai;
  • divcauruļu apkures sistēmas izbūve;
  • karstā ūdens piegādes sisēmas izbūve;
  • biomasas granulu katla iegāde, piegāde un uzstādīšana, dūmgāzu novadīšanas sistēmas izbūve, karstā ūdens tvertnes uzstādīšana, caurules, armatūras, katlu telpas ventilāciju uzstādīšana.

  2. Ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai;

  3. Trešā stāva būvniecība;

  4. Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;

  5. Publicitātes pasākumu nodrošināšana;

  6. Projekta uzraudzība.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs vismaz 0,63 kg CO2/Ls. Projekta kopējās izmaksas LVL 720,909.21, 65% no attiecināmajām izmaksām finansē KPFI, t.i., LVL 181,661.41. SIA “REM PRO” līdzfinansējums 35% no attiecināmajām izmaksām: LVL 97,817.68 un LVL 441,430.12 neattiecināmās izmaksas.


   

   


  2010.gada 16.-19.martā „Ārējo tirgu apgūšanas atbalstīšana” programmas ietvāros, sadarbībā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (vienošanās Nr. L-ĀTA-10-0344), SIA „REM PRO” piedalījas Eiropas lielākajā izstādē „MIPIM 2010”, kas notika Kannās, Francijā. „MIPIM” ir nozīmīgākais investīciju forums ar ļoti lielu autoritāti.

  Piedalīšanās MIPIM izstādē ir ļoti būtisks ne tikai uzņēmuma darbības atbalstīšanas pasākums, bet arī nozīmīga ekonomiskā un sociālā rakstura aktivitāte, jo tiek sekmēta gan komersanta iekļaušanās ārējos tirgus, gan atbalstīts vairāk nekā 40 SIA „REM PRO” speciālistu darbs Latgales reģionā. Projektu atbalstīja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.