Vēsture | REM PRO
  • Par mums
  • Firma REM PRO tika dibināta 2007. gadā. Īsajā laika periodā firma REM PRO ir nostiprinājusi savu pozīciju tirgū kā strauji augošs uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus dizaina, inženierzinātnes, energoaudita, projektu vadīšanas un būvuzraudzības nozarē. Mūsu izaugsme bija sekmīga gan profesionālajā, gan ģeogrāfiskajā ziņā. Šobrīd uzņēmumam ir divi biroji Latvijā un birojs Maskavā. Firma REM PRO darbojas arī starptautiskajā tirgū (Baltijas valstis, Krievija un Baltkrievija). Pēdējos gados uzņēmums ir piedalījies vairākās starptautiskās izstādēs.