Par mums | REM PRO
  • Par mums
  • Mums ir plaša pieredze iestāžu ēku, skolu, palīgēku, biroju, dzīvojamo namu projektēšanā, celtniecības vadīšanā un inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī interjera dizainā un ģenerālplānu izstrādē.

    Ekspertu komanda veic visu projekta stadiju, ieskaitot arhitektūras un vides dizainu, ģenerālplānu, kā arī infrastruktūras (ceļi, ūdensapgāde un ūdens attīrīšanas iekārtas, kanalizācija, gāzes apgāde, telekomunikāciju tīkli, elektrotīkli) un speciāla inženiertehniskā aprīkojuma (strukturālais dizains, apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, ugunsgrēka signalizācijas sistēmas) izstrādi.