• Energoaudits
  • ENERGOEFEKTIVITĀTE    REM PRO INŽENIERI IR PAVEIKUŠI VAIRĀK NEKĀ 500 ENERGOAUDITU

    Firmai REM PRO ir milzīga pieredze dzīvojamo, sabiedrisko un rūpniecības ēku energoaudita veikšanā. Mūsu inženieri ir paveikuši vairāk nekā 500 energoauditu. Mēs nodarbinām sertificētus speciālistus un strādājām atbilstoši Eiropas normām EN 473 un ISO 9712.

    Mēs veicam termogrāfisko apsekošanu, būvju gaiscaurlaidības un hermētiskuma pārbaudi, izmantojot vismodernāko un visdrošāko aprīkojumu un programmatūru. Mūsu speciālisti pēc pasūtītāja pieprasījuma atbilstošā formā gatavo arī visu nepieciešamo dokumentāciju Eiropas un vietēja līdzfinansējuma saņemšanai (ERAF, KPFI u.c.).

    Tāpat mēs varam sagatavot pagaidu energoefektivitātes sertifikātu ēkas nodošanai ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas vai uzbūvēšanas, kā arī pilnvērtīgu sertifikātu ēkai, kas jau tiek ekspluatēta. Pagaidu energoefektivitātes sertifikāts ir derīgs 2 gadus, ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadi.